OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady práce s vašimi údaji

Správcem osobních údajů na webu www.decorativestone.sk je Marek Ukrop, Svobody 334/117, Dobrá Niva, 962 61, IČO: 40671828, DIČ:  1049948372 zapsaná v živnostenském rejstříku č. 611-11585 Okresní úřad Zvolen, e-mailová adresa: info @ decorativestone.cz

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat. 

Při poskytování služeb a provozování webových stránek zpracovávám některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). („GDPR“).

I. Zpracování osobních údajů
  • Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud nás kontaktujete v souvislosti s produkty a službami, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám oznámíte a to hlavně prostřednictvím kontaktního formuláře. Jsou to osobní údaje v rozsahu: e-mail adresa, jméno, příjmení, tel. číslo, v případě nákupu i adresa bydliště, a v případě nákupu jako podnikatel nebo firma také IČO a DIČ, číslo účtu, telefonní číslo.

Na základě zaslaných osobních údajů vás následně budeme kontaktovat v souvislosti s nabídkou zboží a služeb.

Jde o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy, respektive provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Pokud byste nám tyto osobní údaje neposkytli, nebudeme s vámi moci komunikovat za účelem uzavření smlouvy o dodání našeho zboží nebo poskytnutí našich služeb.

Pokud nenavážeme další spolupráci, budeme vaše osobní údaje zpracovávat nejdéle deset let od naší poslední komunikace.

  • Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s osobními údaji, které od vás potřebujeme k zajištění uzavření smlouvy o poskytnutí našeho zboží nebo služeb. Jsou to hlavně fakturační údaje: e-mailová adresa, jméno, příjmení, tel. číslo, v případě nákupu i adresa bydliště, a v případě nákupu jako podnikatel nebo firma také IČO a DIČ, číslo účtu, telefonní číslo. 

Osobní údaje potřebujeme zpracovávat, abychom mohli splnit naše povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb. Využitím kontaktních údajů budeme s vámi také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich otázek.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění povinností, které nám plynou ze všeobecně závazných právních předpisů (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vybavení reklamací a podobně).

Jde o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Pokud byste nám tyto osobní údaje neposkytli, nebudeme s vámi moci uzavřít smlouvu o poskytnutí našich služeb.

Osobní údaje budu zpracovávat během dodání zboží nebo poskytnutí služeb a poté 10 let od posledního poskytnutí takových služeb nebo dodání zboží.

  • Newsletter (komerční komunikace)

Pokud jste si u nás zakoupili zboží či služby a zároveň jste výslovně neodmítli zasílání marketingových oznámení, použiji vaši e-mailovou adresu pro zasílání marketingových oznámení.

Jde o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – naše oprávněné zájmy, kterými jsou marketingová komunikace cílená na naše zákazníky.

Osobní údaje za tímto účelem zpracovávám 10 let od vašeho posledního nákupu. V případě, že nechcete nadále dostávat naše marketingová oznámení, můžete se kdykoliodhlásit prostřednictvím e-mailu nebo mě můžete kontaktovat na e-mailu: info @ decorativestone.cz

II. Kdo se k datům dostane?

K vašim osobním údajům mají přístup naši spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškolením v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebuji k nim třetí osoby.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují a jsou v souladu s GDPR.

Zpracovateli osobních údajů jsou nebo mohou být:

– Websupport s.r.o.

– Správce webu 

– Facebook pixel (marketing)

– GoogleAnalytics (statistiky návštěvnosti webu)

– Externí účetní jednotka (zpracování účetnictví)

Dále to mohou být poskytovatelé právních služeb, poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, partneři spolupracující se mnou ve speciálních akcích pro klienty. 

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

III. Co byste dál měli vědět

V naší společnosti nemáme zodpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte mě na e-mailové adrese info @ decorativestone.cz nebo na telefonním čísle: + 421 905 411 067

IV. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stěhují do vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.

Soubory cookies plní různé úkoly, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobeny vaší osobě a vašim zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

  • Nezbytné cookies: jsou potřebné pro provoz webových stránek, umožňují například přihlásit se do zajištěných částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies nelze zakázat.
  • Analytický/statistický cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s vaším předchozím souhlasem.
  • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a on-line chování. Tyto soubory spouštíme pouze s vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou také používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na internetových stránkách.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam najdete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího pole obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit používání pouze některých.

Další informace o zprávě cookies v jednotlivých prohlížečích najdete na následujících odkazech:

V.Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na mě a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto datům a nechat je aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích vymazání osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s údaji nezacházím správně, máte právo podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/uplne-zneni-gdpr/ds-6607/archiv=0&p1=3938). Budeme rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Děkujeme za důvěru.

Tyto zásady jsou účinné od 1.03.2022.